Skład celny

Skład Celny „CAR-MONTEX” powstał w 1994 roku.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży oraz wykwalifikowaną kadrę.
Korzystanie z usług składu celnego umożliwia naszym klientom odroczenie płatności należności celno-podatkowych (CŁO + VAT) oraz możliwość bycia konkurencyjnym wobec innych importerów stanem posiadanego zapasu towarów w składzie celnym.
Firma importując towar zobowiązana jest w dniu odprawy do zapłaty należności celno-podatkowych. Składając towar w składzie celnym należności te ulegają zawieszeniu i płatne są tylko od partii towaru wyprowadzanej według potrzeb klienta dla swoich odbiorców.
Ponadto przy reeksporcie towarów do odbiorców zagranicznych należności celno-podatkowe nie są płacone a klient zagraniczny nie ma możliwości dotarcia do danych dostawcy towaru. Teren składu celnego jest ogrodzony i zabezpieczony, chroniony całodobowo
  • świadczymy usługi składowania towarów objętych procedurą składu celnego
  • załatwiamy w imieniu klienta w Urzędzie Celnym pozwolenia na korzystanie z procedury składu celnego
  • posiadamy hale magazynowe, place składowe
  • wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami
  • sprzęt przeładunkowy
  • zabezpieczenie generalne na należności celno-podatkowe
  • ubezpieczenia od włamania z kradzieżą oraz innych zdarzeń losowych
Dzięki własnej agencji celnej „AS” wykonujemy obsługę kompleksową klienta w składzie celnym oraz w zakresie odpraw celnych jak również nadania towarom innego przeznaczenia celnego